PRAKTIJK HARTKRACHT ZUTPHEN

met Liefde in je Kracht

Hartcoherentie

Het hart ritme varieert in de tijd, niet alleen bij meer of minder inspanning maar ook tijdens de ademhaling. De variatie van de tijd tussen 2 hartslagen kan gemeten worden met een sensor op de vinger of aan de oorlel. Iemand die lekker in zijn vel zit en ontspant heeft een regelmatige, harmonische variatie, dit komt overeen met een sinusgolf in de tijd. Deze toestand heet hartcoherentie. Iemand die gestrest is heeft een chaotische variatie. Emoties hebben invloed op de hart coherentie; emoties als liefde, dankbaarheid en plezier hebben een positief effect en emoties als verdriet, boosheid, frustratie etc. hebben een negatief effect. Ook ademhalingstechnieken hebben een duidelijk effect op de hartcoherentie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leren coherent te zijn een positief effect heeft op emotioneel en lichamelijk welzijn en dat het leerprestaties kan verbeteren. Het kan helpen om moeilijke en/of spannende situaties goed te doorstaan en tot een beter resultaat te komen. Het is mogelijk om te leren hartcoherent te zijn, dit doe ik met oefeningen waarbij we onder andere gebruik maken van ademhalingstechnieken en positieve gedachten. Het effect is dat je het verschil kan (leren) voelen zodat je ook thuis, op het werk of op school het geleerde kunt gebruiken.

Verdere informatie is te vinden op www.heartmathbenelux.com of www.heartmath.com