PRAKTIJK HARTKRACHT ZUTPHEN

met Liefde in je Kracht

Integratieve Psychotherapie

Klachten kunnen ontstaan in verschillende lagen van een mens, zoals de emotionele, fysieke, cognitieve en spirituele laag. Binnen de integratieve psychotherapie werkt men holistisch met de cliënt, dit wil zeggen dat de therapeut naar het totaalbeeld kijkt en niet slechts naar een deel. De integratieve psychotherapie laat zich niet beperken door één richting. Ik ben geschoold om de methoden uit verschillende therapievormen in mijn werk te integreren. Denk hierbij aan Hypnotherapie, Inner Child therapie en Regressie therapie.