PRAKTIJK HARTKRACHT ZUTPHEN

met Liefde in je Kracht

Mindfulness

“Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen. De eerste component is het sturen van de aandacht. De tweede component is de houding, die open en uitnodigend is tegenover alle innerlijke ervaringen.” Jon Kabat-Zinn

Het doel is om van moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat je voelt, ziet, hoort, denkt etc.. Je aandacht kan gericht zijn op alles, op een klein onderdeel ervan en ook op een emotie of emotionele reactie. Je moet je hiervoor wel kunnen focussen, je kunnen concentreren. We hebben de gewoonte ontwikkeld om automatisch alles wat in en om ons heen gebeurt te beoordelen en vanuit het oordeel te reageren. Dit wordt de “doe-stand” genoemd, je gaat dan analyseren, beoordelen, evalueren, oplossen. Je wil een doel bereiken, iets veranderen en je aandacht is gefixeerd. Dat is heel goed bij praktische zaken als werk en studeren. Het lastige is dat het ook ingeschakeld wordt bij emotionele problemen. We zijn zo geprogrammeerd dat we met name onaangename situaties uit de weg willen gaan, automatisch ga je dan in de “doe-stand” zonder waar te nemen wat er werkelijk is.

Tegen over de “doe-stand” staat de “zijn-stand”. Dat wil zeggen een staat van zijn waarin je: niet-oordeelt, toelaat, niet-streeft, accepteert en/of begrijpt op basis van directe ervaring en een bredere aandacht. Als het gaat om emoties is die “zijn-stand” meer geschikt. Dat begint met een open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Acceptatie ontstaat als je ook het onaangename kan toelaten, zonder beperkingen, zonder te evalueren, zonder pogingen iets vast te houden of weg te werken.

Mindfulness wordt vaak verward met alles accepteren in de zin van berusting en passief zijn. Het is echter je actief en zeer alert openstellen voor je innerlijke ervaringen, deze zonder oordeel toelaten en er naar handelen.